MFC Morgenster

Op eigen initiatief heb ik samen met een projectontwikkelaar en een werkgroep van de Morgenster kerk een proces gestart waarbij we de haalbaarheid hebben onderzocht van de herontwikkeling van de Morgenster-kavel. Uitgangspunt was te onderzoek of er een multifunctioneel gebouw kon worden ontwikkeld, waarvan de kerk ook onderdeel zou uitmaken. 

Opdrachtgever:

PGM/ Heijmans Vastgoed BV

Locatie:

Middelburg

Programma:

Gezondheidscentrum, kerk, appartementen

Periode:

2012-2013