Informatie centrum

In de initiatieffase van het windpark Krammer is een verkennende studie gedaan naar een informatiecentrum gecombineerd met een onderkomen voor het service- en onderhoudsteam. Als een door de wind uitgeslepen steen is dit gebouw gevorm en biedt het langs alle kanten een andere aanblik. Een losstaande uitkijktoren (van gestapelde rotorbladen) geeft de bezoeker gelegenheid het grootschalige gebied van de Grevelingen en Krammer-Volkerak te overzien.

Opdrachtgever:

Windpark Krammer BV

Locatie:

Grevelingendam

Programma:

multifunctioneel

Periode:

2014